Parlamentul a adoptat în această săptămână modificările la Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. Autoarea inițiativei legislative, deputata Ana Racu, a precizat că „inițiativa vine să contribuie la protecția persoanelor deosebit de vulnerabile – cei care suferă de boli psihice grave și se află în imposibilitatea de a-și apăra drepturile, inclusiv de a le fi stabilite plăți sociale, pensii etc”. 

Astfel, prin modificările la prezenta lege, cheltuielile pentru efectuarea expertizei judiciare sau extrajudiciare, în scopul instituirii unei măsuri de ocrotire (instituirea tutelei sau curatelei etc), vor fi acoperite de la bugetul de stat. 

De asemenea, efectuarea expertizei psihiatrice în scopul instituirii măsurilor de ocrotire, în cazul persoanelor care suferă de boli psihice severe, asociate cu imobilitate totală sau parțială, poate fi făcută și la distanță, în baza examinării documentelor medicale pertinente. 

Potrivit deputatei Ana Racu, odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, pentru instanțele de judecată lipsa raportului de expertiză extrajudiciară psihiatrică nu este temei pentru a nu da curs sau a restitui cererea de instituire a măsurii de ocrotire judiciară.

În luna martie, atunci când Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a atras atenția că, până în prezent, erau frecvente cazurile când în instanțele de judecată se adresau petiționari pentru instituirea măsurilor de ocrotire în privința rudelor sau altor persoane, fără raportul de expertiză extrajudiciară psihiatrică a persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire. „Și asta pentru că, atât persoana care solicită măsura de ocrotire, cât și cea în privința căreia se solicită fac parte din pături social vulnerabile, care nu dispun de mijloace financiare pentru a achita costul unei expertize judiciare”, a explicat ministrul Litvinenco. 

Până în prezent, din bugetul de stat erau acoperite doar costurile expertizelor judiciare efectuate la solicitarea Agentului Guvernamental sau a Avocatului Poporului.

Imprimare