Reprezentanta Programului USAID pentru Justiție Transparentă moderează discuțiile privind utilizarea sistemului de teleconferință în cadrul ședințelor de judecată

Reprezentanții instanțelor judecătorești și ai penitenciarelor din țară s-au întâlnit vineri, 31 ianuarie 2020, în cadrul unei mese rotunde, pentru a discuta despre posibilitățile de îmbunătățire a practicilor de utilizare a sistemului de teleconferință în cadrul proceselor de judecată. Sistemul de teleconferință și-a demonstrat deja eficiența și viabilitatea în cazul ședințelor de judecată la care sunt examinate plângeri împotriva administrației penitenciarelor și/sau a condițiilor de detenție și sunt desfășurate cu participarea de la distanță a deținuților. Acest lucru a redus nu doar cheltuielile de transport și escortare, ci și riscurile aferente procesului de transfer al deținuților în sălile de judecată.

Masa rotundă din 31 ianuarie 2020 a fost organizată de către Programul USAID pentru Justiție Transparentă, în parteneriat cu Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Discuțiile au fost bazate pe rezultatele colectate de la fiecare instanță de judecată și penitenciar în cadrul a două sondaje efectuate de către Programul USAID pentru Justiție Transparentă. Chestionarele au fost completate în perioada 18 decembrie 2019 – 17 ianuarie 2020, iar întrebările au urmărit relevarea eventualelor deficiențe de reglementare și de utilizare a echipamentelor de teleconferință.

În acest sens, masa rotundă a constituit o platformă eficientă de dezbateri în vederea identificării, în comun, a soluțiilor pentru extinderea utilizării sistemului de teleconferință, cu respectarea concomitentă a drepturilor persoanelor plasate în detenție.

Reprezentanții instanțelor judecătorești și ai penitenciarelor din țară discută despre posibilitățile de                  îmbunătățire a practicilor de utilizare a sistemului de teleconferință în cadrul proceselor de judecată

Participanții la masa rotundă au apreciat în unanimitate beneficiile utilizării sistemului de teleconferință, sugerând extinderea ariei de aplicabilitate a acestuia și pentru ședințele de lucru sau pentru sesiunile de instruire. Totodată, au fost formulate sugestii de amendare a legislației pentru a permite utilizarea sistemului la examinarea altor tipuri de cauze. Actualmente, cadrul legal prevede utilizarea sistemului de teleconferință doar la examinarea chestiunilor prevăzute de art. 469, 4731 și 4732 ale Codului de Procedură Penală.

Atât rezultatele chestionarelor, cât și opiniile exprimate în cadrul mesei rotunde vor fi incluse într-un raport de evaluare privind utilizarea sistemului de teleconferință de către instanțele de judecată și penitenciare. Raportul va fi întocmit de către reprezentanții Programului USAID pentru Justiție Transparentă, care vor formula și un set de recomandări pentru extinderea domeniului de aplicare a sistemului de teleconferință.

Instituționalizarea sistemului de teleconferință reprezintă unul dintre obiectivele Programului USAID pentru Justiție Transparentă, care, începând cu anul  2017, oferă sprijin tehnic și metodologic în acest sens. Această asistență a constat în donații de echipamente de teleconferință și sisteme de înregistrare video pentru toate cele 20 de instanțe judecătorești din țară, instruiri pentru 250 de angajați și expertiză la amendarea cadrului legal. Ulterior, echipamente de teleconferință au fost donate și penitenciarelor din Taraclia și Orhei.

Potrivit datelor deținute, în anul 2019, prin intermediul aplicației de teleconferință au fost desfășurate 2 136 de ședință de judecată, ceea ce a permis economisirea a circa 414,085 lei.

Imprimare