Instanțele de judecată din Republica Moldova sunt în continuă modernizare atât din perspectiva tehnică, dar și din perspectiva serviciilor prestate, oferind acces și o atitudine corectă și echitabilă față de toți justițiabilii. Societatea civilă a semnalat necesitatea de a instrui angajații instanțelor de judecată pentru ai abilita în deservirea adecvată a tuturor cetățenilor, indiferent de genul, starea materială, dizabilitățile sau experiențele cetățenilor care se adresează în instanță, precum sunt violența în familie, traficul de persoane și hărțuirea sexuală.

„Majoritatea cetățenilor vor fi parte a unui dosar judiciar probabil cel puțin o dată în viață. Aceștia își vor forma opinia despre sistemul judiciar în Moldova în baza interacțiunii lor cu angajații instanțelor” a susținut dna Cristina Malai, Director al Programului pentru Justiție Transparentă.

În acest sens, 50 de șefi de secretariat, grefieri, specialiști în relații cu publicul și resurse umane au participat la o instruire despre calitatea serviciilor în instanță (30-31 octombrie și 1-2 noiembrie 2018). Trainingul a fost condus de dna Oksana Sudoma, consultant internațional cu experiență în administrarea judecătorească din Ucraina și experiență de instruire în SUA.

Dna Oksana Sudoma, consultant internațional

„Astăzi vom examina serviciile pe care le prestați dintr-o perspectivă mai largă. Vom discuta despre profilul persoanelor care se adresează în instanță și vom vorbi despre modalitățile de realizare a necesităților justițiabililor” a spus dna Sudoma.

În cadrul trainingului au fost discutate atât aspectele tehnice de prestare eficientă a unui serviciu, dar și aspecte psihologice, precum prejudecățile pe care le are majoritatea oamenilor, dar care nu sunt neapărat conștientizate și care ar putea împiedica realizarea serviciilor în instanță într-un mod inclusiv.

Pe lângă acestea, au fost discutate posibilitățile de realizare a necesităților persoanelor cu anumite dizabilități, de ce violența și hărțuirea sexuală împotriva femeilor poate împiedica accesul la justiției și cum trebuie să fie comunicarea între instanță, justițiari și justițiabili. În rezultat, vor fi îmbunătățite abilitățile de comunicare cu justițiabilii, în special cele vulnerabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Iulia Țvigun, Specialist în relații cu publicul, Programul pentru Justiție Transparentă, la tel: 068 91 88 99 sau prin adresa electronică: itvigun@openjustice.md

Programul pentru Justiție Transparentă utilizează tehnologii moderne și consolidarea capacităților pentru a spori eficiența, transparența și responsabilizarea sectorului justiției, oferind un acces mai bun cetățenilor și sporind încrederea publicului în sistemul judiciar, care contribuie la fortificarea democrației și lupta împotriva corupției.

Imprimare