Reglementarea conduitei judecătorilor din Republica Moldova este un domeniu relativ nou, având în vedere că organul responsabil de reglementare a acesteia – Comisia de Etică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost constituit în aprilie 2017 și necesită formare. Menționăm că Republica Moldova este prima țară din Europa care a instituit un astfel de organ.

Din aceste considerente, dna Victoria B. Henley, consultant internațional în cadrul Programului pentru Justiție Transparentă a condus un atelier de formare pentru membrii Comisiei de Etică pentru a consolida capacitățile Comisiei de a emite recomandări și opinii consultative în privința conduitei judecătorilor din Republica Moldova.

Potrivit expertului, activitatea judecătorilor poate și trebuie să fie monitorizată de o instituție publică. Iar pentru a putea realiza acest lucru, e nevoie de mecanisme interne de lucru.

Expertul american a elaborat câteva modele de solicitare de opinii consultative și recomandări consultative și le-a vorbit membrilor Comisiei de Etică și judecătorilor prezenți în sală despre mecanismele și instrumentele interne de lucru: procesul de emitere a unei opinii sau recomandări, revizuirea plenară, aprobarea și publicarea opiniilor/recomandărilor, sistematizarea și asigurarea evidenței acestor acte normative.

La atelier, a avut loc un exercițiu tehnic de editare a unei opinii consultative. Proiectul opiniei publice va fi îmbunătățit și eventual adoptat și publicat de Comisia de Etică. Dna Henley va continua să asiste Comisia de Etică în elaborarea a câtorva proiecte de opinii pe teme ce urmează să fie identificate de către Comisie.

De asemenea, dna Henley a vorbit despre importanța comunicării eficiente a Comisiei de Etică pentru a asigura că toți judecătorii sunt familiarizați cu standardele etice stabilite de Comisie. Astfel, au fost recomandate organizarea sistematică a formărilor pentru judecători în acest sens, diseminarea informațiilor prin participarea membrilor comisiei la reuniunile judecătorilor, publicarea periodică a unor articole privind problemele de etică în jurisprudență, distribuirea lunară a răspunsurilor la întrebări frecvente – elemente care are trebui să se regăsească într-o strategie de comunicare a Comisiei de Etică, potrivit expertului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Iulia Țvigun, Specialist în relații cu publicul, Programul pentru Justiție Transparentă, la tel: 068 91 88 99 sau prin adresa electronică: itvigun@openjustice.md

Programul pentru Justiție Transparentă utilizează tehnologii moderne și consolidarea capacităților pentru a spori eficiența, transparența și responsabilizarea sectorului justiției, oferind un acces mai bun cetățenilor și sporind încrederea publicului în sistemul judiciar, care contribuie la fortificarea democrației și lupta împotriva corupției.

Dna Victoria B. Henley, consultant internațional al Programului pentru Justiție Transparentă
Imprimare