Toate ședințele de judecată, care au loc în instanțele din țara noastră, sunt înregistrate audio. Această acțiune este obligatorie și se utilizează pentru verificarea corectitudinii proceselor-verbale. În toate cazurile, după̆ încheierea ședinței de judecată, grefierul folosește înregistrările audio pentru a verifica exactitatea procesului-verbal. Citiți în articolul de mai jos cum are loc înregistrarea și ce trebuie să cunoașteți în cazul în care sunteți parte a unui proces de judecată.

Cum are loc înregistrarea ședințelor?

În 2009, toate instanțele judecătorești din țară au fost dotate cu echipament necesar înregistrării audio a ședințelor de judecată. Începând cu februarie 2009, înregistrarea audio a ședințelor de judecată a fost prevăzută în legislație, iar de la începutul anului 2011 ea a devenit și obligatorie.

Înregistrarea audio a ședințelor de judecată se efectuează̆ fie prin intermediul seturilor de înregistrare audio conectate la programul FEMIDA, atunci când ședința are loc într-o sală de ședințe, sau prin intermediul reportofoanelor, atunci când ședința se desfășoară̆ în biroul judecătorului. În mod automat, programul indică ora și minutul desfășurării fiecărei etape a procesului indicate de grefier. De asemenea, programul permite salvarea în sistem a procesului-verbal de audiere a martorului, specialistului și a altor participanți la proces.

În cazul utilizării programului FEMIDA, înregistrarea audio este salvată pe serverul instanței de judecată. În cazul utilizării reportofonului, înregistrarea audio este transferată de către grefier din reportofon pe calculator şi, ulterior, pe serverul instanței. Prin urmare, nu se pierde nicio înregistrare, iar dacă veți avea nevoie de o copie a înregistrării, aceasta poate fi pusă la dispoziția dvs.

Ceea ce trebuie să cunoașteți este faptul că grefierul este obligat să asigure înregistrarea ședinței în integritate, fără a opri înregistrarea. Acesta nu este în drept să modifice sau să șteargă înregistrările audio deja efectuate.

În timpul ședinței de judecată, grefierul efectuează înregistrarea audio și scrie sumarul procesului-verbal, unde indică toate evenimentele procesului de judecată și participanții care fac declarații. Un alt aspect important, este faptul că în timpul înregistrării, grefierul trebuie să verifice, ascultând în căști, calitatea înregistrării. Dacă se depistează că sistemul are vreo defecțiune și înregistrarea este necalitativă, grefierul trebuie să anunțe imediat președintele instanței despre aceasta. În acest caz sunt două opțiuni: fie ședința continuă și se utilizează procesul-verbal manual sau, în cazuri excepționale, ședința se amână.

În cazul în care se utilizează reportofonul, înregistrarea audio a ședinței de judecată este transferată de către grefier din reportofon pe calculator și ulterior pe serverul instanței. Acolo grefierul va salva înregistrările audio într-un dosar securizat care poate fi accesat doar de către judecătorul și grefierul respectiv, precum și de persoana responsabilă numită prin ordinul președintelui pentru gestionarea tehnologiilor informaționale în instanță.

După perfectarea dosarului, înregistrările audio digitale ale ședințelor de judecată vor fi transferate de către grefier pe CD și transmise în cancelarie împreună cu dosarul.

Important este faptul că în calitate de participanți la proces aveți dreptul la o copie de pe înregistrarea audio a ședinței de judecată. Aceasta se eliberează de către grefier atunci când faceți o solicitare scrisă sau verbală contra unui cost de 20 de lei, achitat la bancă.

Înregistrarea video – un instrument alternativ

Înregistrarea video a ședințelor de judecată este un instrument alternativ testat de Consiliul Superior al Magistraturii. Mai exact, în luna aprilie-mai curent a fost testat sistemul în două instanțe: Curtea de Apel Bălți și Judecătoria Soroca. Testarea a avut loc cu acordul participanților. Acest instrument ar permite monitorizarea acțiunilor procesuale realizate pe parcursul judecării cauzelor, fapt ce duce la transparența actului de înfăptuire a justiției.

Echipamentele pentru toate instanțele, inclusiv cele pilot, au fost procurate și instalate cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului pentru Justiție Transparentă.

Amintim că, în primăvara anului 2018 a fost testat sistemul de videoconferință în instanțe. Într-un interviu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a vorbit despre cum decurge acest proces, dar și despre beneficiile pentru sistem.

Imprimare