Tehnologiile informaționale sunt folosite tot mai des în sectorul justiției din Republica Moldova. Un nou sistem informațional numit „Programul Integrat pentru Gestionare a Dosarelor” este elaborat în prezent. Acesta are scopul de a îmbunătăți, prin automatizare, procesele din instanțele de judecată și accesul cetățenilor la e-servicii din sectorul justiției.

Pe 12 octombrie 2018, a avut loc o masă rotundă privind preluarea și implementarea acestui sistem și continuarea reformelor din sectorul justiției, la realizarea cărora a fost depus efort considerabil din partea sectorului public și partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, în special a Programului pentru Justiție Transparentă și Agenției pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite ale Americii (USAID).

În doar puțin peste un an, Programul pentru Justiție Transparentă, care reprezintă investiția statului american în sistemul judiciar din Republic Moldova, a atins rezultate substanțiale. Programul pentru Justiție Transparentă va lua sfârșit în luna mai al anului 2019. Astfel, e crucial ca partenerii locali să preia și să asigure durabilitatea produselor elaborate în cadrul programului.

Dna Cristina Malai, Director al Programului pentru Justiție transparentă și doi consultanți internaționali – dl Patrick Wujcik și dna Natalia Stamenkovic, invitați pentru a studia rezultatele preliminare de gestionare a acestui sistem, au discutat cu autoritățile centrale (Ministerului Justiției al Republicii Moldova, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturi și organelor subordonate acestuia – Inspecția Judiciară, Comisia de Selecție și Comisia de Evaluare) și au oferit recomandări privind acțiunile ce trebuie să fie întreprinse pentru a asigura viabilitatea și utilizarea eficientă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) în viitor.

Automatizarea instanțelor de judecată este un proces lung. Succesul Programului Integrat pentru Gestionare a Dosarelor nu depinde doar de capacitățile tehnice ale acestuia; succesul Programului va fi determinat de felul în care acesta este gestionat de utilizatorii acestuia.

Expertul a recomandat să fie identificată agenția responsabilă de gestionare a sistemului (PIGD) și să fie stabilite mecanismele interne și politicile de gestionare a sistemului. Un alt aspect important pe care l-a identificat expertul este necesitatea de a comunica cetățenilor Republicii Moldova despre serviciile destinate cetățenilor, precum e serviciul de depunere online a cererii de chemare în judecată (E-Dosar).

Alte aspecte studiate pentru care au fost oferite recomandări sunt selecția și evaluarea judecătorilor. Dna Natalija Stamenkovic, expert din SUA a constat că e nevoie de a automatiza activitatea Colegiului de Selecție a Consiliului Superior al Magistraturii. Grație acestei automatizări, membrii Colegiului de Selecție se vor putea informa mai rapid și eficient despre candidații (în funcțiile de judecător), evaluați de Colegiul în cauză. De asemenea, dna Stamenkovic a recomandat promovarea deciziilor bine argumentate care sunt luate pe segmentul eticii și disciplinei judecătorilor de către organele din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii etc.

Experții din SUA vor elabora un raport comprehensiv care va conține o foaie de parcurs privind asigurarea durabilității activităților în domeniul automatizării și reformei justiției. În baza acestuia, colaboratorii Consiliului Superior al Magistraturii se vor putea ghida pentru a prelua și utiliza instrumentele informaționale elaborate în cadrul programului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Iulia Țvigun, Specialist în relații cu publicul, Programul pentru Justiție Transparentă, la tel: 068 91 88 99 sau prin adresa electronică: itvigun@openjustice.md

Programul pentru Justiție Transparentă utilizează tehnologii moderne și consolidarea capacităților pentru a spori eficiența, transparența și responsabilizarea sectorului justiției, oferind un acces mai bun cetățenilor și sporind încrederea publicului în sistemul judiciar, care contribuie la fortificarea democrației și lupta împotriva corupției.

 
Imprimare