În această lună, Comisia independentă de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, cunoscută cu denumirea de Comisia „Pre-Vetting”, s-a întrunit într-o primă ședință. În cadrul acesteia, prin vot secret, a fost ales președintele comisiei. E vorba de juristul Herman von Hebel, originar din Olanda. 

Ne angajăm ferm să asigurăm un proces de evaluare eficient și echitabil pentru aceste poziții esențiale în sistemul justiției din R. Moldova și sperăm candidații aleși în cele din urmă în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor vor aduce schimbarea necesară pentru continuarea implementării reformelor”, a comentat Herman von Hebel, la scurt timp după alegerea sa în calitate de președinte al Comisiei pre-vetting.

Cine sunt membrii Comisiei?

Comisia este formată din șase membri numiți de Parlament, dintre care trei au fost recomandați de partenerii internaționali de dezvoltare ce oferă asistență tehnică Republicii Moldova, și anume: Herman von Hebel (Țările de Jos), Victoria Henley (SUA), Nadejda Hriptievschi (Moldova), Vitalie Miron (Moldova), Tatiana Răducanu (Moldova) și Nona Tsotoria (Georgia).

Herman von Hebel – Judecător în cauze penale cu jumătate de normă la Curtea de Apel din Den Bosch a Olandei. Potrivit CV-ului său prezentat parlamentului moldovean, a fost între 2013 și 2018 grefier la Curtea Penală Internațională (ICC). A elaborat foaia de parcurs pentru înființarea Înaltei Curți Anticorupție în Ucraina. A instruit președinții și managerii de instanțe cu privire la practicile eficiente de gestionare a instanțelor și elaborarea unui Cod de Etică pentru judecători în Georgia, se arată într-un articol Europa Liberă.

Victoria Henley – Consultantă internațională în sisteme de disciplină judiciară, sisteme de etică și măsuri anticorupție. A fost membră a Curții de Apel a Statelor Unite în nouă circuite și conferențiar în etică și disciplină judiciară cu o vastă experiență judiciară, managerială și asociativă în SUA. În septembrie 2021, a fost unul dintre cei opt experți internaționali numiți de donatorii internaționali pentru a face parte dintr-o comisie formată din șase membri (trei locali, trei internaționali) care să evalueze candidații în comisia de calificare judiciară din Ucraina. În calitate de expert USAID, a oferit consiliere în multiple proiecte de reformare a sistemului judiciar din Georgia, conducând cursuri de formare, propunând măsuri de consolidare a sistemului disciplinar, dar și de modificare a legislației privind răspunderea și procedurile disciplinare.

Nona Tsotoria – Fostă judecătoare în cauze penale a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și fostă procuror general adjunct al Georgiei. A gestionat proiecte de promovare a statului de drept în Georgia, Tunisia și Libia și are o vastă experiență în dezvoltarea/implementarea/evaluarea justiției, în interpretarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și pregătirea funcționarilor de rang înalt, a judecătorilor și procurorilor. În anii 2020-2021, a fost membră a Comisiei de Selecție a Personalului Administrativ în Parchetul Anticorupție al Ucrainei și a oferit consiliere privind recrutarea, angajarea și menținerea administratorilor calificați ai unității structurale independente de Procurorul General. 

Nadejda HriptievschiMembră a Uniunii Avocaților din R. Moldova, fondatoare și directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice (CRJM). Potrivit CV-ului său, este membră a Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, creat în 2021 de președinta Maia Sandu. Domeniile de expertiză: sistemul judiciar, asistența juridică garantată de stat și nediscriminarea. A fost implicată în reforme ale sistemelor de asistență juridică garantată de stat din Bulgaria, Georgia, Lituania, Mongolia și Ucraina și a participat la crearea rețelei Legal Aid Reformers’ Network. A fost membră a Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) din 2013 până în 2018.

Tatiana RăducanuJudecătoare în demisie a Curții Supreme de Justiție, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), actualmente membră din partea societății civile în Consiliul Suprem de Securitate. Potrivit CV-ului său, a fost membră al Comitetului european privind prevenirea torturii, tratamentelor inumane şi degradante și judecător ad-hoc la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Din 2010 și până în 2013, a fost vicepreşedintă al Colegiului disciplinar de pe lângă CSM și formatoare la Institutul Naţional al Justiţiei ce pregătește viitori judecători.

Vitalie Miron – Consilier juridic în cadrul Cabinetului primarului general al municipiului Chișinău, anterior fiind specialist privind atragerea investițiilor în Primăria comunei Tohatin, municipiul Chișinău. A absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din R. Moldova și deține titlul de magistru din 2019. În perioada anilor 2014 – 2020 a activat în cadrul organelor electorale, deținând funcții de secretar, apoi vice-președinte al Consiliului electoral de circumscripție Chișinău.

Procesul de evaluare poate dura până în decembrie 2022

În prezent, Comisia pregătește actele necesare pentru evaluare, inclusiv elaborarea Regulamentului de activitate, elaborarea unui formular de declaraţie de avere şi lista persoanelor apropiate, precum şi dotarea corespunzătoare a secretariatului său. Până când secretariatul va fi operaţional, funcţiile sale de bază vor fi asigurate de o echipă temporară de experţi.

Este de aşteptat ca evaluarea să înceapă pe parcursul lunii mai. Candidaţii pentru calitatea de membru în Consiliului Superior al Magistraturii şi al Consiliului Superior al Procurorilor vor fi evaluaţi cu prioritate faţă de ceilalţi candidaţi. Procesul integral de evaluare poate dura până în luna decembrie 2022. Potrivit autorităților, după evaluarea candidaților în CSM și CSP, va urma evaluarea integrității tuturor judecătorilor și procurorilor din țară.

Într-o adresare către membrii comisiei, ministrul Justiției Sergiu Litvinenco a atras atenția că societatea are „aşteptări mari de la acest exerciţiu, dar mai ales cetăţenii care îşi doresc schimbări semnificative în justiţie. Este prima reformă sistemică, care va începe de la curăţarea organelor de autoadministrare – CSM şi CSP, şi va urma cu evaluarea tuturor judecătorilor şi procurorilor. Scopul nostru final este ca, în următorii trei ani şi jumătate, să avem un altfel de sistem al justiţiei – integru, corect şi cu oameni oneşti”.

În ce constă evaluarea?

Într-un articol explicativ, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, a atras atenția că membrii Comisiei de evaluare vor verifica dacă candidatul a avut un comportament compatibil cu etica profesională, dacă a adoptat acte arbitrare, dacă a admis conflicte de interese, dacă și-a declarat în mod corespunzător averea și dacă aceasta corespunde veniturilor sale. Evaluarea fiecărui candidat va dura circa două luni. La începutul evaluării, candidatul va întocmi câteva declarații cu privire la rudele sale, averea și cheltuielile din ultimii cinci ani. Comisia va verifica acestea și alte date, având acces direct la bazele de date publice, putând acumula singură informații de la orice persoană, inclusiv să solicite explicații suplimentare de la candidat. Îi revine candidatului să explice Comisiei orice aspecte privind evaluarea, iar eșuarea de a da explicații convingătoare va duce la nepromovarea evaluării. 

Candidații vor fi audiați în ședință publică, însă, pentru protecția ordinii publice, a moralității sau a vieții private, comisia poate decide ca anumite părți ale audierii să fie efectuate în ședință închisă. Comisia va decide prin hotărâre motivată adoptată cu votul majorității membrilor dacă un candidat a promovat sau nu evaluarea. Aceasta va fi publicată pe internet doar dacă candidatul nu va obiecta împotriva publicării. În caz de nepromovare a evaluării, persoana nu va putea candida, dar va avea dreptul să conteste decizia de evaluare la un complet special din trei judecători ai Curții Supreme de Justiție. Dacă admite contestația, completul va anula decizia și va dispune o nouă evaluare de către comisia de evaluare.

Imprimare