Începând de anul viitor, vor intra în vigoare modificările operate la Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Norma are drept obiectiv racordarea cadrului legal la prevederile Uniunii Europene, fiind stabilite condițiile asigurării răspunderii civile auto (RCA), modalitatea și termenele de plată a despăgubirilor de asigurare.

Proiectul de lege a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în colaborare cu experții Băncii Mondiale, în contextul reformei pieței de asigurări din Republica Moldova.

Digitalizarea polițelor RCA

Potrivit modificărilor, contractul de asigurare RCA internă se încheie pe un termen de 12 luni, iar contractul de asigurare RCA externă (Carte Verde) poate fi încheiat pentru perioade de asigurare mai mici de 12 luni, dar nu mai mici de 15 zile, în funcție de opțiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral.

Documentul prevede posibilitatea digitalizării polițelor RCA și perfectării acestora în regim online, fapt valabil și în prezent, însă o modificare importantă va viza lipsa unei liste de șoferi admiși la condusul automobilului. Până acum, exista opțiunea unui număr nelimitat de șoferi incluși în polița RCA sau opțiunea unui număr limitat, caz în care asigurarea era un pic mai mică în preț. Acum, de facto, se va putea merge doar pe varianta unui număr nelimitat de șoferi. Astfel, orice persoană care va conduce acel automobil va fi automat acoperită de acea asigurare. Și cererea de despăgubire va putea fi completată prin utilizarea mijloacelor electronice.

Se majorează limitele de răspundere acoperite de asigurarea RCA

Vor fi majorate limitele de răspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei, cât este în prezent, la 100.000 de euro, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale și decese produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente la un nivel de 100.000 de euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 de euro – indiferent de numărul părților vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru data producerii accidentului. Altfel spus, dacă urmare a unui accident vor exista trei victime, despăgubirea poate fi stabilită de maxim 300 de mii euro, iar dacă vor fi șapte victime, despăgubirea nu va depăși deja 500 de mii de euro în total pentru cele șapte victime.

În cazul decesului părții vătămate, prejudiciul moral se va compensa în mărime de 100%, în caz de încadrare în grad de dizabilitate – 90% (grad sever), 60% (grad accentuat) și 30% (grad mediu). Un capitol nou vizează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vătămării sau decesului persoanelor implicate în accidentul rutier.

Un mecanism clar de monitorizare a pieței asigurărilor

Proiectul mai prevede instituirea unui mecanism de control al pieței asigurărilor obligatorii auto, prin stabilirea de către autoritatea de supraveghere a nivelului primei de referință, dar și posibilitatea aplicării procedurii „decontării directe” în cazul asigurărilor RCA. De asemenea, proiectul vizează interesele consumatorilor de servicii, prin obligativitatea de a oferi solicitantului asigurării a informației privind cuantumul primei de asigurare, precum și a coeficientului bonus-malus* aplicabil. 

Sunt resetate organizarea și funcționarea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA). BNAA are ca principale atribuții, cea de birou național auto – asigură apartenența Republicii Moldova la Sistemul Internațional de Asigurări „Carte Verde” și îndeplinește obligațiile general recunoscute față de organizațiile autorizate din țările membre ale acestui sistem. Pentru îndeplinirea atribuțiilor de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare, BNAA dispune de structuri proprii: Fondul de protecție a victimelor străzii și Fondul de compensare, prin contribuția tuturor membrilor, proporțional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/Carte Verde.

* Sistemul Bonus-Malus reprezintă un sistem ce stabileşte un set de reduceri şi majorări a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului, inclusiv a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehicolul în anul anterior.

Imprimare