Institutul de Politici și Reforme Europene a prezentat raportul de monitorizare a Cărții Albe a Justiției (CAJ), care conține o analiză a progreselor, provocărilor și priorităților din domeniul justiției, înregistrate în perioada 26 august 2021-15 ianuarie 2022. De asemenea, se analizează și în ce măsură autoritățile au ținut cont de propunerile incluse în CAJ, atunci când au elaborat politici sau inițiative legislative, orientate spre îmbunătățirea situației din justiție.

Raportul este focusat pe patru domenii distincte de intervenție: consolidarea capacităților autorităților din sectorul justiției, promovarea integrității în sectorul justiției, consolidarea profesiilor conexe sectorului justiției și implementarea tehnologiilor informaționale în sectorul justiției.

Astfel, potrivit raportului prezentat la 17 aprilie, autoritățile moldovene au înregistrat următoarele realizări în domeniul justiției: 

  • Adoptarea de către Parlament în lectură finală a modificărilor constituționale în domeniul sistemului judecătoresc, urmând a fi sporită independența, eficiența, responsabilitatea și transparența sistemului judecătoresc;
  • Aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025;
  • Elaborarea conceptului privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor (procedura de „vetting”), fiind propus un mecanism extraordinar și extra-judiciar de evaluare a judecătorilor și procurorilor format din Misiunea Internațională de Monitorizare, Comisia de evaluare și Colegiul Special de Apel;
  • Creșterea nivelului de transparență decizională a CSP, prin publicarea unor ședințe, motivarea soluțiilor adoptate și publicarea acestora în termen util;
  • Elaborarea proiectului de modificare a articolul 46 alin. (3) din Constituție, propunându-se exceptarea celor care dețin funcții publice de prezumția licită a modului de dobândire a bunurilor;
  • Desemnarea noilor membri în Consiliul de Mediere, fapt care a asigurat funcționalitatea în organele de autoadministrare a profesiei de mediator. 

De partea cealaltă, experții Institutului de Politici și Reforme Europene au atras atenția că un rol importat în procesul de consolidare a sectorului justiției îl are Parlamentul, acesta fiind o instituție cheie în procesul de creare a cadrului de funcționare a sistemului justiției și de formare a organelor care vor avea sarcina să asigure independența, integritatea și responsabilitatea sistemului justiției. „Prin urmare, atât sistemul judecătoresc cât și Parlamentul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, să-și îndeplinească competențele cu maximă transparență, astfel ca practicile vechi de numiri și promovări dubioase să rămână în trecut. Doar în aceste condiții amendamentele constituționale discutate vor avea un impact pozitiv asupra sistemului justiției și a statului de drept”, a precizat Iulian Groza, directorul executiv al IPRE. 

Prezentă la evenimentul de prezentare a Cărții Albe a Justiției, secretara de stat de la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a atras atenția că angajamentele asumate de către Ministerul Justiției sunt foarte ambițioase, iar termenul setat pentru realizarea lor este destul de scurt.

„Chiar dacă în aceste 6-8 luni nu am reușit să realizăm tot ceea ce ne-am planificat, pentru că am avut crize una după alta, consider că am reușit să realizăm o bună parte din cele mai importante obiective. Mă refer la adoptarea modificărilor constituționale ce țin de consolidarea independenței sectorului judecătoresc, la proiectul de lege de ajustare a cadrului legal privind modificările infraconstituțional, care a fost adoptat în prima lectură, însă urmează să fie amendat și îmbunătățit pentru adoptare în lectura a doua. (…) Suntem fermi în angajamentele asumate și sunt sigură că, în ciuda tuturor crizelor, vom realiza toate obiectivele stabilite”, a subliniat Veronica Mihailov-Moraru.

Secretara de stat a punctat că realizarea reformei justiției și lupta împotriva corupției, după o perioadă atât de lungă în care au funcționat schemele de corupție și au fost carențe sistemice, necesită timp, efort constant și conjugarea eforturilor din partea tuturor, nu doar a Ministerului Justiției. 

Imprimare