Funcția de judecător presupune o anumită conduită atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia. Prin urmare, judecătorii, pentru că dețin funcții publice, au anumite restricții pe care trebuie să le respecte. Toate acestea se regăsesc în Legea cu privire la statutul judecătorului, dar și în Codul de etică și conduită profesională a judecătorului.

Codul de etică și conduită profesională – ghidul în comportamentul judecătorului

În activitatea lor, judecătorii se conduc de Codul de etică și conduită profesională a judecătorului – un document care stabilește principiile și normele de comportament atât în activitatea profesională, cât și în viața privată a judecătorilor.

Trebuie să cunoaștem că singura instituție care evaluează calitățile morale și profesionale ale judecătorului, respectarea standardelor de conduită și de comportament ale acestuia în societate și în exercițiul funcției este Consiliul Superior al Magistraturii.  Iar organul subordonat acestuia, Comisia de etică are rolul de a preveni încălcările de etică profesională, de a promova standardele de conduită profesională a judecătorilor prin consultanță și consiliere pe probleme de conduită profesională a judecătorilor. Aceasta emite opinii consultative și recomandări în privința comportamentului judecătorilor.

Opinia consultativă se emite, din oficiu sau la solicitarea scrisă a judecătorului, în cazul apariției dilemelor sau problemelor, ce țin de interpretarea și aplicarea prevederilor Codului de etică și de conduită profesională a judecătorului, opinia având un impact pentru întregul sistem judecătoresc. Recomandările se emit la solicitarea scrisă a unui judecător și se referă strict la comportamentul acestuia într-un caz separat.

Judecătorii și politica

În activitatea sa, judecătorul este independent și nu poate fi influențat de informații sau sfaturi din partea oricăror persoane, de mass-media, interese politice sau sentimente. Calitatea de judecător presupune că acesta nu poate fi membru de partid și nu are voie să participe la activități cu caracter politic. În acest sens, Comisia de etică a publicat recent o opinie consultativă.

Reguli la muncă, reguli și acasă

Judecătorul, fiind o persoană publică, trebuie să conștientizeze faptul că este, permanent, subiect al atenției cetățenilor. De aceea, va accepta anumite restricții impuse față̆ de conduita sa în viața privată și publică. Astfel, chiar și atunci când participă la evenimente ce țin de viața privată, cum ar fi zilele de naștere, nunțile, concediile etc., judecătorul urmează̆ să-și controleze comportamentul și modalitatea de comunicare.

În același timp, judecătorii nu au dreptul să discute detaliile unei cauzei pe care o examinează̆ sau modul în care ea va fi soluționată̆, inclusiv cu membrii familiei, prietenii, cu părțile, avocații și alte persoane. În afara orelor stabilite pentru ședințele de judecată, în birourile lor nu trebuie să intre avocați sau participanți la procese.

Datoria fiecărui judecător este să manifeste o atitudine respectuoasă, să dea dovadă de politețe, înțelegere, toleranță̆, răbdare, mult tact față de cei prezenți în sala ședinței de judecată. Judecătorii trebuie să se abțină de la orice atitudine, de la întrebări sau comentarii care ar putea ofensa demnitatea persoanei.

Referitor la viața de zi cu zi, un judecător trebuie să-și organizeze activitățile în așa mod încât să mențină autoritatea și demnitatea funcției sale. Prezența judecătorilor pe rețelele de socializare nu trebuie să afecteze imaginea și statutul său, inclusiv și a sistemului judecătoresc.

Funcția de judecător și afacerile sunt incompatibile

Judecătorul trebuie să evite să facă tranzacții financiare și comerciale, care ar putea să-i afecteze onestitatea, independența și imparțialitatea, să influențeze funcția deținută̆ sau să-l implice în tranzacții cu avocați sau persoane, existând probabilitatea că aceștia vor fi participanți la procese în instanța de judecată în care activează̆ judecătorul.

Nu este permis ca un judecător să facă̆ parte din consiliul director al unei societăți comerciale, adică̆ al unei societăți aducătoare de profit, atât pentru companiile publice, cât și pentru cele private, indiferent dacă funcția de director este executivă sau nu, și indiferent dacă este remunerată sau nu. Explicația acestei interdicții este că instituțiile financiare sunt deseori participante la procese în instanțele de judecată.

Judecătorii și vestimentația

În activitatea lor, judecătorii trebuie să aibă grijă și de vestimentație. Astfel, aceștia sunt obligați să îmbrace mantia, chiar și atunci când desfășoară̆ ședințele în birourile sale. Un judecător trebuie să aibă grijă de aspectul său și vestimentația sa astfel încât acestea să corespundă funcției și prestigiului profesiei.

Un judecător trebuie să fie și un bun coleg

În relația cu ceilalți colegi ai săi, un judecător nu are voie să denigreze în public integritatea profesională și morală a colegilor săi. Judecătorii trebuie să se abțină să facă comentarii publice despre activitatea altor judecători.

Ce se întâmplă dacă un judecător a încălcat normele de etică profesională?

În cazul în care judecătorii încalcă prevederile din Codul de etică și conduită profesională, Comisia de etică și conduită profesională, formată din cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, emite opinii consultative sau recomandări în privința comportamentului judecătorilor. Anterior, încălcarea prevederilor Codului atrăgea răspunderea disciplinară.

Urmăriți articolele și interviurile noastre pentru a alfa cum sunt trași la răspundere judecătorii care încalcă prevederile Codului de etică și conduită profesională a judecătorului și ce instrumente informative există (atât pentru justițiabili, cât și pentru judecători) pentru a preveni și soluționa astfel de cazuri.

Imprimare