Grupul de lucru pentru ROIJ examinează soluții IT pentru modernizarea instanțelor judecătorești din Moldova

Reforma de reorganizare și optimizare a instanțelor judecătorești (ROIJ) reprezintă o prioritate majoră a Guvernului Republicii Moldova, care dorește să asigure servicii judiciare eficiente și transparente pentru cetățeni.  În cadrul acestei reforme, numărul instanțelor din țară a fost redus de la 44 la 15, pentru a elimina ineficiențele și a reduce costurile, precum și pentru a face față provocării de a dota un număr atât de mare de instanțe cu judecători și personal instruit. Totodată, reforma urmărește să modernizeze procesele și serviciile judiciare prin soluții IT inovatoare, să îmbunătățească calitatea și integritatea judecătorilor și a personalului instanțelor, precum și transformarea sistemului judecătoresc în unul transparent și accesibil.

Programul USAID pentru Justiție Transparentă susține în mod activ Guvernul în implementarea acestei reforme, sporind nivelul de informare publică cu privire la impactul reformei pe termen lung.

Ca un prim pas, Programul a realizat o evaluare a impactului ROIJ, pentru a identifica cele mai mari dificultăți cu care se confruntă personalul instanțelor. Au fost organizate șapte focus-grupuri cu reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, ai judecătoriilor și ai Curților de Apel. În plus, Programul a realizat electronic un sondaj de opinie cu privire la impactul, avantajele și dezavantajele ROIJ, care a cuprins 368 de respondenți, inclusiv președinți ai instanțelor, judecători și personalul instanțelor. Pentru a găsi soluții la problemele identificate în cadrul evaluării, Programul a asistat Consiliul Superior al Magistraturii în vederea creării unui Grup de lucru pentru urgentarea ROIJ.

Grupul de lucru a subliniat necesitatea urgentă de a implementa soluții IT și echipament. Programul pentru Justiție Transparentă deja lucrează la modernizarea Programului de Gestionare a Dosarelor și proiectarea unui nou Program Integrat de Gestionare a Dosarelor, care va fi conectat la alte programe electronice ale guvernului. Astfel, se va îmbunătăți considerabil accesul publicului la informațiile și serviciile judiciare. În plus, Programul USAID pentru Justiție Transparentă a achiziționat 20 de seturi de echipament pentru videoconferințe, asigurând instalarea lor în sediile centrale ale judecătoriilor, Curțile de Apel, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii. Echipamentul asigură o comunicare mai eficientă dintre Consiliul Superior al Magistraturii și conducerea instanțelor, precum și desfășurarea ședințelor de examinare cu participarea de la distanță a deținuților și contribuie la o transparență mai mare, datorită posibilității de înregistrare audio-video a ședințelor de judecată.

Consultantul din partea Programului pentru Justiție Transparentă prezintă principalele constatări ale evaluării infrastructurii judiciare și costurilor de întreținere

Pe lângă toate acestea, Programul a evaluat infrastructura a 42 de sedii ale instanțelor judecătorești din întreaga țară și a efectuat o analiză a costurilor de întreținere continuă a acestora. În rezultat, Programul a propus recomandări pentru comasarea în continuare a instanțelor judecătorești, pentru a soluționa lipsa resurselor financiare, a îmbunătăți administrarea lor generală și a spori capacitatea instanțelor de a oferi eficient servicii. Programul, la fel, a propus modificări la Legea nr. 76 privind ROIJ, pentru a a accelera fuziunea instanțelor judecătorești și a îmbunătăți accesul publicului la justiție.

Deși implementarea completă a ROIJ urmează a fi finalizată în anul 2028, Programul USAID pentru Justiție Transparentă ajută sistemul judiciar să accelereze această reformă, astfel încât cetățenii să poată beneficia cât mai curând de servicii judiciare de calitate înaltă.

Imprimare