Cum este afectat actul justiției în perioada stării de urgență?

136

Uniunea Avocaților a adresat un demers cabinetului de miniștri cerând un șir de scutiri și derogări pe perioada stării de urgență. Cererea vine la o zi după ce Comisia Situații Excepționale a decis stabilirea unor măsuri specifice în domeniul justiției. 

Au fost suspendate activitățile judiciare de examinare a cauzelor civile, penale și de contencios administrativ, precum și alte proceduri judiciare și procesual penale, cu excepția celor care, prin natura lor, prezintă riscuri iminente de prejudiciere a interesului public sau al cetățenilor, și, respectiv, nu pot fi amânate. 

Așadar, potrivit deciziei CSE, excepția o constituie cauzele civile: 

  • privind eliberarea ordonanțelor de protecție; 
  • privind luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei acesteia; 
  • privind confiscarea averii nejustificate în folosul statului; 
  • privind încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat; 
  • privind aplicarea măsurilor asiguratorii; privind încasarea pensiei de întreținere a copiilor; 
  • privind instituirea măsurilor de ocrotire judiciară.

În decizia Comisiei Situații Excepționale se menționează că măsurile au fost luate „după ce unii membrii ai Comisiei au prezentat rapoarte, care denotă tentative de adoptare a unor decizii dubioase și periculoase pentru securitatea statului”.  

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a precizat că hotărârea respectivă a fost adoptată pornind de la ipoteza că funcționalitatea justiției în cadrul unui regim constituțional special cum este starea de urgență, în care se autorizează restrângeri provizorii a unor drepturi și libertăți, poate fi menținută doar în măsura în care este justificată de ponderea interesului public în raport cu obiectivele stării de urgeă. 

„Or, justiția nu poate funcționa în calitate de justiție veritabilă decât în afara oricăror restrângeri și presiuni, indiferent de natura lor. Anume din această cauză a fost nevoie de limitarea activității instanțelor pentru o perioadă de până la data la care aparențele de bună funcționalitate nu vor fi restabilite. În plus, așa cum s-a menționat în cadrul ședinței comisiei de ieri, au fost semnalate și unele tentative de adoptare a unor decizii dubioase și periculoase pentru securitatea statului”, a declarat ministrul Justiției, precizând că măsurile luate, dar și perioada de aplicare a acestora vor putea fi revizuite/reevaluate în funcție de evoluția situației care a determinat declararea de către Parlament a stării de urgență.

Președintele Uniunii Avocaților, Dorel Popescu, a numit deciziile luate ca „lovituri ce se dau în avocați și profesia de avocați”, adăugând că acestea s-au luat în lipsă de comunicare cu cei pe care îi afectează. „Voi merge la Ministerul Justiției și Parlament să vedem cum am putea ieși din situația creată prin hotărârea Comisiei Situații Excepționale. Vedem ce facem. Probabil va fi nevoie de mobilizare ca să ne apărăm dreptul la viață, pentru că profesia nu ne permite să ne întreținem și să supraviețuim”, a declarat Dorel Popescu.

Uniunea Avocaților a cerut guvernului un șir de măsuri compensatorii pentru avocați și avocații stagiari în perioada suspendării examinării cauzelor civile, penale, contravenționale și de contencios administrativ. Astfel, se solicită scutirea de la obligația contribuției de asigurări sociale lunare a avocaților și avocaților stagiari, amânarea plății primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru perioada egală cu perioada suspendării activităților instanțelor de judecată, amânarea termenului de achitare a impozitului pe venit pentru trimestrul I, 2022, până la data de 25 mai și permiterea deducerii sumei în mărime de zece mii lei din venitul impozabil înregistrat în trimestrul I, destinată acoperirii efectelor negative ale suspendării activității. 

La 24 februarie, Parlamentul a aprobat într-o ședință extraordinară propunerea guvernului de a impune starea de urgență pe întreg teritoriul Republica Moldova, în legătură cu situația din Ucraina. Starea de urgență a fost declarată pentru o perioadă de 60 de zile.

UPDATE: În cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova din 4 martie, au fost aprobate un șir de derogări urmare a demersului Uniunii Avocaților prin care s-au cerut scutiri și excepții pe perioada stării de urgență.

Imprimare