Puțini dintre noi știu că pentru a deveni judecător nu este suficient doar să absolvi o facultate de drept și să susții examenele la Institutul Național al Justiției. Pentru a fi numit judecător, un candidat cu studii juridice superioare sau experiență relevantă trebuie să fie apreciat drept o persoană calificată, integră și capabilă să exercite funcția de judecător. Cum are loc selectarea, ce criterii sunt aplicate și ce-i așteaptă în viitor pe judecători aflați din acest articol.

Cine poate deveni judecător?

Odată ce au finalizat studiile la Institutul Național al Justiției, absolvenții care au calificările, experiența și dorința de a deveni judecători sunt invitați să-și înainteze candidatura la funcția de judecător, depunând actele la concurs la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, care este un organ specializat al Consiliului Superior al Magistraturii. În același timp, și funcționarii din domeniul judiciar, precum grefierii, asistenții judecătorilor sau alți angajați ai instanțelor de judecată pot deveni și ei judecători. Calificarea lor o constituie experiența de lucru acumulată în instanță care este suficientă pentru a candida la această funcție.

Cine decide dacă un candidat poate deveni judecător?

Selecția judecătorilor este o procedură bine stabilită de către Legea nr. 154 din 5 mai 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor și este efectuată de către Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, de regulă, de două ori pe an. Rolul acestui colegiu e să evalueze candidatul în baza mai multor criterii și, în cazul în care candidatul obține calificările necesare, să-l propună Consiliului Superior al Magistraturii spre a fi numit în funcție.

Ce criterii trebuie să îndeplinească un candidat la funcția de judecător?

Pentru ca o persoană să fie selectată pentru a fi numită în funcția de judecător, aceasta trebuie să corespundă unor criterii obligatorii. Astfel, viitorul judecător trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova și neapărat să aibă domiciliul în țară. De asemenea, potențialul judecător trebuie să aibă capacitate de exercițiu, să fie licențiat în drept, să nu fie certat cu legea, adică să nu aibă antecedente penale, și, evident, să dea dovadă de o reputație ireproșabilă.

Mai mult, persoanele care vor să devină judecători trebuie să cunoască limba de stat, să fie apte din punct de vedere medical și să fi susținut examenele la Institutul Național al Justiției.

Condițiile enumerate mai sus trebuie să fie confirmate prin acte, care se anexează la dosar, acesta fiind examinat de către Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor.

Ce punctaj trebuie să obțină un candidat la funcția de judecător?

Fiecare candidat care dorește să ajungă să îmbrace mantia de judecător, trebuie să îndeplinească cu brio condițiile enumerate mai jos. În baza acestora, Colegiul pentru selecția judecătorilor oferă candidaților puncte pentru rezultatele obținute la Institutului Național al Justiției, precum şi pentru rezultatele examenului susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției, pentru vechimea și caracterul funcției juridice exercitate, în cazul în care candidatul a exercitat o astfel de funcție. Sunt apreciate cu punctaj și caracteristicile de personalitate și abilitățile relevante funcției de judecători (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona stresul, capacitate analitică etc.), activitatea didactică și științifică̆, cercetările, analizele tematice. Candidații la funcția de judecător trebuie să susțină și un interviu în fața Colegiului pentru selecție, care este, de asemenea, apreciat prin puncte.

Pentru a afla detalii, consultați Legea nr. 154 din 5 mai 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor și Regulamentul CSM cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor.

Capacitățile candidaților sunt evaluate și de Consiliul Superior al Magistraturii – constituind 20% din punctajul obținut în final. Candidații care trec cu succes toate aceste etape de selecție sunt notificați și înscriși în Registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești.

În cazul în care candidatul a obținut insuficiente puncte, el va putea trece repetat procedura de selecție nu mai devreme decât peste un an și numai în cazul apariției unor noi temeiuri referitor la candidatura sa.

Cum își găsește candidatul (în funcția de judecător) fotoliul de judecător?

În final, pentru a deveni judecător, un candidat trebuie să fie angajat în funcția de judecător într-o instanță judecătorească. Candidații pot depune dosarul pentru funcțiile de judecător vacante anunțate de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), plenul căruia se întrunește sistematic și decide asupra numirii candidaților în funcțiile vacante de judecători.

În virtutea rezultatelor obținute, candidații cu cel mai mare punctaj au dreptul de a alege din funcțiile vacante, pe când celorlalți candidați, funcțiile de judecător sunt atribuite de Consiliul Superior al Magistraturii. Hotărârile motivate ale CSM privind numirea în funcția de judecător sunt publicate pe pagina web a instituției și sunt trimise pe adresa electronică a candidatului. La nevoie, candidații pot contesta hotărârile CSM.

Persoanele selectate pentru a fi numite în funcția de judecător trebuie să fie confirmate de către Președintele Republicii Moldova, ultimul pas fiind semnarea decretului de numire în funcția de judecător de către șeful statului. Ulterior, viitorul judecător depune jurământul în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și-și poate începe activitatea de înfăptuire a justiției.

Citiți următoarele articole pentru a afla care este procedura de evaluare pentru judecătorii care activează de mai mult timp în funcția de judecător și vor să fie promovați în instanțe superioare sau în funcții de conducere.

Imprimare