La începutul anului 2018, Curțile de Apel din Republica Moldova și-au luat angajamentul de a-și spori performanța. Pentru aceasta, Curțile de Apel au adoptat Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ), prevederile căruia sunt implementate în multe țări. Odată cu implementarea CIEJ, susținută de Programul USAID pentru Justiție Transparentă, Curțile de Apel din Republica Moldova urmează să devină mai eficiente, confortabile și prietenoase atât pentru proprii angajați, cât și pentru justițiabili. Ce s-a schimbat în urma implementării CIEJ și ce schimbări s-au produs, în mod particular, la Curtea de Apel Chișinău, aflați din interviul cu șefa Secretariatului Curții de Apel Chișinău, Lilia Balan.

Î: Dna. Balan, în opinia dvs., cum administrarea eficientă a instanțelor judecătorești influențează calitatea înfăptuirii justiției?

Lilia Balan: Trebuie să pornim de la faptul că o calitate a justiției nu înseamnă doar calitatea produsului de bază a activității instanțelor judecătorești, adică calitatea actului judecătoresc. Noi trăim timpuri în care este absolut necesar să investim și în alte aspecte ale calității justiției și aici avem nevoie de o nouă abordare a proceselor conducerii și gestionării unei instanțe. O administrare eficientă a instanței nu doar ține cont de necesitățile personalului instanței și a judecătorilor, creează condiții bune de muncă, face ca atmosfera de lucru în instanță să fie una plăcută, investește în tehnologiile informaționale, dar și răspunde așteptărilor justițiabililor, astfel încât litigiile acestora să fie soluționate într-un timp util și calitativ, ca nivelul de acces la justiție să fie unul înalt. Înaltă trebuie să fie și încrederea persoanelor în justiție. Noi trebuie să învățăm să ținem cont de nevoile justițiabililor, participanților la procese, în procesele noastre interne de activitate. Astfel încât să avem o cooperare pentru a examina cazurile (cauzele) eficient.

Dacă vorbim despre Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească, el este exact cel care ne vine în ajutor, mai bine zis, ne-a venit în ajutor pe parcursul anului 2018. Noi am fost desemnați drept instanță-pilot și acest Cadru a venit cu un ghid privind implementarea bunelor practici de excelență judecătorească în Republica Moldova – ghid care a fost elaborat ca urmare a pilotării ghidate de dl. Pim Albers, consultant internațional în cadrul Programului pentru Justiție Transparentă, în anul 2015 în trei instanțe-pilot. Dl Albers a identificat care sunt acele domenii ce necesită îmbunătățire și cum se identifică ele ca să avem o calitate mai înaltă a justiției.

Î: Ați identificat ce domenii necesită să fie îmbunătățite anume la Curtea de Apel Chișinău și cum va ajutat Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească?

Lilia Balan: Anume Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească ne-a ajutat să identificăm aceste domenii. Curtea de Apel Chișinău este o instanță care este mereu deschisă spre performanțe și inovare. Însă, din cauza multor idei sau a sarcinilor mari de lucru nu ne încadrăm în anumite criterii temporali. În cadrul acestui proiect, dl Albers ne-a învățat cum să depistăm carențele, adică domeniile care necesită îmbunătățire, dacă e să vorbim în termenii ghidului elaborat de dumnealui, și cum să stabilim obiective în baza datelor colectate prin sondaje de la colaboratorii instanței, și concomitent, de la justițiabili. După ce aceste date au fost colectate, noi am analizat rezultatele și am depistat acele domenii care necesită să fie revizuite sau îmbunătățite. Acest lucru noi l-am făcut atât sub egida dlui Albers, cât și sub supravegherea continuă a consultantului național dlui Ruslan Grebencea și sper că acest lucru ne-a reușit.

Î: În opinia dvs. de ce unele cauze sunt examinate mai mult timp în instanță, adică peste 12 luni?

Lilia Balan: Deși este un subiect care este mereu în discuție în Curtea de Apel Chișinău și la volantele (ședințele-fulger) organizate de vicepreședinți de Curți, în cadrul Colegiului civil și penal, oricum, în cadrul proiectului (CIEJ), și anume la domeniul „Procedurile și procesele instanței” noi ne-am propus să vedem care este motivul, cât de multe cauze sunt. O astfel de evidență are loc, iar grupul de lucru desemnat pentru acest subiect a depistat cauzele (dosarele) care sunt în procedură de mai mult de șase sau 12 luni și le-au analizat ca să vedem care este, totuși, motivul (de tergiversare). Vreau să vă spun că nu au fost depistate chiar atât de multe dosare de acest tip. Durata mare (de examinare) se datorează respectării de către instanță a drepturilor procesuale participanților la procese. Oricum, termenul de examinare este unul rezonabil, în opinia Curții.

Î: Unul dintre scopurile propuse în cadrul acestui exercițiu, de implementare a Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească, este reducerea timpului de examinare a dosarelor și evitarea încălcării termenelor de procedură. Cum va ajutat acest cadru să atingeți acest scop?

Lilia Balan: A fost o provocare, pentru că, repet, noi lucrăm mult la capitolul acesta. Noi ne-am propus să aflăm motivul tergiversării sau examinării într-un termen atât de mare a dosarelor este oare personalul instanței sau judecătorii, sau este altceva. Lucrând la acest subiect, am depistat, spre marea noastră bucurie, că nu sunt atât de multe cauze tergiversate. Este, de fapt, vorba despre cauze care, de regulă, se află la o expertiză sau a căror procese sunt suspendate. Și acestea din motivul că participanții la proces au niște drepturi. Durata lungă de examinare a unor astfel de cauze este direct proporțională cu respectarea de către instanță a drepturilor oferite de legislator participanților la proces.

Î: Ați reușit să supliniți locurile vacante în Curtea de Apel? Ce schimbări ați adoptat cu ajutorul Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească?

Lilia Balan: Acest subiect este unul destul de sensibil nu doar pentru Curtea de Apel Chișinău, dar pentru întreg sistemul judecătoresc. Este o situație frecvent întâlnită și asta se datorează lipsei garanțiilor sociale oferite de către legislator. Și aici vorbesc despre un salariu mic, despre volumul de muncă foarte mare și altele. Nu trebuie să uităm de faptul că, de exemplu, instanțele sunt ca o punte de accedere în alte funcții. Persoanele care acced în funcții de grefier, asistent judecătoresc sau un specialist în anumite direcții la noi în instanțe sunt de o vârstă relativ tânără.

Pentru a combate problema, în afara faptului că avem anunțate locuri vacante pe site-ul Curții de Apel Chișinău, în cadrul proiectului noi am apelat și la site-ul cariere.gov.md. Ne-am străduit ca pe panourile informative din holurile instanței să plasăm anunțuri. Probabil că am reușit, pentru că în prezent funcțiile noastre sunt suplinite. În cadrul proiectului, noi ne-am propus o altă abordare și anume de consolidare a relațiilor administrației cu personalul curții. Ne-am revizuit acordurile de colaborare cu instituțiile de învățământ din țară, astfel, pentru o perioada anului 2018 – 2019, în jur de 8-9 angajați ai instanței noastre sunt înscriși la master sau licență la Facultatea de Drept. Acest fapt ne ajută să menținem specialiștii în funcții pe toată perioada de efectuare a studiilor. Mai mult ca atât, în schimbul faptului că sunt acceptați fără plată la studii, noi avem persoane care vin să facă un stagiu și vreau să vă spun că circa 15-20 la sută dintre persoanele care vin să facă stagiu în Curtea de Apel Chișinău, ulterior se întorc și-și depun dosarele pentru a accede în una din funcțiile vacante.

Î: Prin prisma Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească, Curtea de Apel Chișinău este acum o instanță modernă?

Lilia Balan: Consider că da. Mai ales dacă vorbim comparativ cu alte instanțe din țară. Avem un sediu nou și altul în curs de renovare. Sediile noastre au condiții bune și plăcute (de muncă) nu doar pentru personalul instanței, dar și pentru vizitatori noștri – justițiabilii. Și mă refer aici la informațiile de interes public care sunt plasate pe panourile informative, avem un bancomat și un terminal de plată ce fac comodă achitarea anumitor plăți; avem un detector de metale la intrare și o rampă pentru persoanele cu dizabilități. De ce să nu menționăm că avem și toalete moderne, curate și echipate cu cele necesare. Avem o cantină, avem o sală de așteptare și de lucru pentru participanți la proces și avocați. Această sală este dotată cu un calculator și cu imprimantă, cu acces la bazele de date legislative și la poșta electronică. Vreau să menționez că, în curs de implementare, avem și dotarea holurilor cu acces la Wi-Fi și inovația pe care o așteptăm, în rezultatul acestui proiect, ar fi Centrul de informare.

Î: Centrul de informare presupune acel Centru de comunicare. Cum va funcționa?

Lilia Balan: Dacă Legislativul va decide ca instanțele să aibă un asemenea Centru, acesta va fi amplasat chiar la intrarea în sediu într-un spațiu modern și deschis, beneficiind de dotări tehnice și va oferi un cadru de discuție în condiții civilizate, eliminând vechiul simbol al ghișeelor. Obiectivele acestui Centru ar fi ușurarea fluxului către și dinspre cetățeni, ca să se ofere un acces direct la baza de date, să se scurteze traseele documentelor și să se degreveze anumite sarcini de la anumite servicii ale instanței.

Î: Cum ați apreciat lucrul în cadrul unui sistem de calitate precum Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească, ce lecții ați învățat și cum intenționați să aplicați acest cadru și în viitor?

Lilia Balan: L-am apreciat foarte bine. De regulă, se întâmplă ca din cauza mai multor sarcini sau idei concomitente să nu te concentrezi pe anumite subiecte. Dar în cadrul proiectului am învățat cum să ne stabilim niște criterii temporali, cum să formăm anumite grupuri de lucru și cum să lucrăm așa ca să obținem un rezultat imediat și calitativ. În viitorul apropiat, planificăm să lucrăm așa cum am fost învățați și ghidați de consultantul internațional și național: și anume să colectăm date de la cetățeni și de la personalul instanțelor și, analizând rezultatele, vom putea vedea care sunt punctele noaste slabe. În acest mod, vom putea să creăm grupuri de lucru specializate, să stabilim persoane responsabile și vom îmbunătăți calitatea lucrului efectuat la noi în instanță.

Vă mulțumesc!

Imprimare