Examinarea mai rapidă a dosarelor de judecată, îmbunătățirea comunicării cu justițiabilii și modernizarea sediilor instanțelor – acestea sunt doar câteva din rezultatele obținute de către Curțile de Apel din Republica Moldova, prin implementarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ).

CIEJ este un sistem de management al calității, aplicat pentru a atinge excelența în activitatea instanțelor judecătorești. La propunerea Programului pentru Justiție Transparentă,  în ianuarie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a luat hotărârea de a evalua, prin implementarea CIEJ, a performanței tuturor Curților de Apel din țară, pentru a îmbunătăți performanța acestora până în decembrie 2018.

Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească propune șapte domenii de intervenție și numeroase obiective, în baza cărora cele patru Curți de Apel și-au elaborat planuri specifice de îmbunătățire a lucrului și a serviciilor prestate justițiabililor. Astfel, Curțile de Apel și-au concentrat eforturile în domenii precum managementul și liderismul, procesele și procedurile judecătorești, accesibilitatea instanței, încrederea justițiabililor și altele. De altfel, la elaborarea și implementarea planurilor de îmbunătățire, cele patru instanțe au fost ghidate de către expertul internațional dl. Pim Albers, contractat de către Programul pentru Justiție Transparentă

Rezultatele obținute prin implementarea măsurilor de optimizare și avansare a serviciilor prestate justițiabililor spre un alt nivel de calitate, au fost prezentate la Conferința organizată pe 25 ianuarie 2019.

 „Propunerile de îmbunătățire a lucrului de zi cu zi au venit, de fapt, de la grefieri, judecători, președinți de instanțe.” a spus dl Victor Micu, Președintele Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul Conferinței.

Printre beneficiile și efectele pozitive obținute în urma implementării CIEJ, s-au numărat îmbunătățirea politicilor și a procedurilor de lucru, scăderea numărului de dosare care se aflau în examinare mai mult de 6 luni, rezultate mai bune privind calitatea traducerii hotărârilor judecătorești și a serviciilor de traducere în cadrul ședințelor de judecată, suplinirea funcțiilor vacante din instanțe, sporirea profesionalismului personalului și modernizarea spațiilor publice și a celor de lucru din cadrul celor patru instanțe. Astfel, toate Curțile de Apel au instalat rampe de acces pentru persoane cu necesități locomotorii speciale. De asemenea, Curtea de Apel Chișinău a instalat un terminal de plată, pentru achitarea rapidă a taxelor de stat de către justițiabili. Utilizarea serviciilor electronice de e-mail a înlocuit citarea prin poștă a avocaților, curțile de apel economisind până la 24 mii de lei pe durata unui an și crescând viteza de comunicare dinte instanță și justițiabili.

„Am fost impresionată de faptul, că grație acestui exercițiu, administrația Curților de Apel a identificat fonduri din bugetul de stat, pentru a crea condiții mai bune în cadrul instanțelor, atât pentru justițiabili, cât și pentru angajați” a menționat dna Cristina Malai, directorul Programului pentru Justiție Transparentă.

 „În viitor, dorim să implementăm aceste bune practici și în alte instanțe din Republica Moldova” a concluzionat dl Președinte Micu.

Datorită rezultatelor palpabile și succesului implementării Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească de către Curțile de Apel din țară, CIEJ va putea fi implementat în celelalte instanțe judecătorești din Republica Moldova. O decizie în acest sens va putea fi luată de Consiliul Superior al Magistraturii în primăvara anului 2019.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Iulia Țvigun, Specialist în relații cu publicul, Programul pentru Justiție Transparentă, la tel: 068 91 88 99 sau prin adresa electronică: itvigun@openjustice.md.

Pilotarea CIEJ se realizează în cooperare cu Programul pentru Justiție Transparentă și grație  susținerii generoase din partea poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Programul pentru Justiție Transparentă utilizează tehnologii moderne și consolidarea capacităților pentru a spori eficiența, transparența și responsabilizarea sectorului justiției, oferind un acces mai bun cetățenilor și sporind încrederea publicului în sistemul judiciar, care contribuie la fortificarea democrației și lupta împotriva corupției.

Imprimare