Versiunea modernizată a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) este deja implementată în toate cele 20 de instanțe judecătorești din țară, de la judecătorii de fond și cele de apel, până la instanța supremă. Programul este utilizat, deocamdată, în versiune pilot, până pe 30 iunie 2020, atunci când se va finaliza implementarea tuturor noilor funcționalități și a modulului de statistică electronică care face parte din PIGD.

PIGD-ul reprezintă un sistem informatic de ultimă generație, utilizat de către instanțe pentru gestionarea electronică a dosarelor. PIGD permite distribuirea aleatorie a dosarelor, conform unui algoritm care ia în calcul o serie de criterii precum complexitatea cazului, specializarea judecătorilor și volumul de muncă al acestora.

Noul PIGD a substituit vechiul Program de Gestionare a Dosarelor (PGD), lansat în anul 2009. Versiunea actualizată a fost dezvoltată și implementată cu asistența Programului USAID pentru Justiție Transparentă.

Necesitatea actualizării programului a fost dictată de modificările survenite odată cu reorganizarea și optimizarea instanțelor judecătorești, dar și de practicile internaționale care prevăd ajustarea periodică a sistemelor informatice la noile tehnologii și interoperabilitatea cu alte registre electronice de stat.

În acest sens, este important de precizat că, noul PIGD a fost dezvoltat pe o nouă platformă care asigură un nivel optim de securitate, dar și de flexibilitate pentru eventuale funcționalități adiționale.

Noul PIGD este deja interconectat cu Registrul de Stat al Populației și Registrul de Stat al Unităților de Drept, prin platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect. Adițional, au fost implementate serviciile electronice guvernamentale MPass, MLog, MSign, MPay și MNotify. Acest lucru  ușurează semnificativ lucrul angajaților instanțelor, diminuând, totodată, și durata de examinare a cauzelor.

Totodată, PIGD-ul actual este interconectat și cu Portalul Național al Instanțelor de Judecată, care, la fel, a fost modernizat cu sprijinul Programului USAID pentru Justiție Transparentă. Această funcționalitate le permite justițiabililor să verifice agenda ședințelor de judecată, să vizualizeze și să descarce hotărârile emise.

Tot cu suportul Programului USAID pentru Justiție Transparentă a fost realizată și migrarea a peste 2,9 milioane de dosare judiciare din vechiul PGD. Iar în prezent, asistența Programului USAID pentru Justiție Transparentă este orientată spre dezvoltarea unor noi module precum E-Dosar Judiciar și statistica electronică.

Asistența Programului USAID pentru Justiție Transparentă a mai inclus instruiri și suport metodologic pentru peste 1.870 de judecători și angajați ai instanțelor în utilizarea noului sistem. Suplimentar, au fost donate și 560 de calculatoare performante.

Modernizarea și implementarea noului PIGD, de rând cu asistența suplimentară aferentă, au fost posibile grație sprijinului generos din partea poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Noile funcționalități ale PIGD-ului vor eficientiza și transparentiza activitatea sistemului judecătoresc din Moldova, automatizând procesele de lucru și minimizând riscurile de corupție.

Imprimare