La 28 iulie 2017, Programul pentru Justiție Transparentă și-a demarat activitățile, desfășurând un forum public pe tema accesului la informațiile din sistemul judecătoresc. Scopul dialogului public a fost de a identifica informațiile de interes public pe care diverse grupuri-țintă, inclusiv avocații, judecătorii, organizațiile societății civile și mass-media au dreptul să le cunoască, pentru a monitoriza mai bine activitățile din sistemul judecătoresc și a accesa servicii. Prima consultare publică, pe care Programul pentru Justiție Transparentă a desfășurat-o în iulie, s-a axat pe explicarea funcționalităților actuale și viitoare ale Programului de Gestionare a Dosarelor (PGD), utilizat în toate instanțele judecătorești din Moldova. La consultare au participat peste 25 de persoane, care au discutat despre tipul de date generate de PGD, care ar trebui să fie publicate online, pentru a spori transparența și a extinde spectrul de informații disponibile publicului. Participanții au afirmat că o informare mai amplă este esențială pentru asigurarea încrederii oamenilor în sistemul judecătoresc. Drept rezultat, reprezentanții Programului pentru Justiție Transparentă au compilat o listă amplă de recomandări referitoare la informațiile de interes public, generate de PGD, care ar trebui să fie disponibile pe Portalul Instanțelor Naționale de Judecată (instante.justice.md).

Participanții focus grupului discută despre informațiile generate de PGD, care ar trebui să fie disponibile online

În plus, Programul pentru Justiție Transparentă a prezentat sistemul e-Dosar – un instrument IT modern, care, în curând, va fi pus la dispoziția avocaților, procurorilor și părților în proces, pentru a le permite depunerea dosarelor în format electronic. În prezent, sistemul e-Dosar se află la etapa de testare, iar în noiembrie anul curent se va începe utilizarea lui experimentală. Când sistemul va deveni complet operațional, acesta va permite depunerea online a cererilor de chemare în judecată, plata taxelor judiciare, anexarea probelor la dosar și accesul la înregistrările audio și video ale ședințelor de judecată – toate pe cale electronică.

La 10 august 2017, echipa Programului pentru Justiție Transparentă a invitat părțile interesate să discute despre îmbunătățirile necesare pentru modernizarea paginilor web administrate de Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, precum și Portalul Instanțelor Naționale de Judecată. Programul pentru Justiție Transparentă a prezentat paginile web actuale ale instituțiilor judiciare sus-menționate și le-a oferit participanților la atelier posibilitatea de a contribui cu sfaturi practice și recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a informațiilor disponibile publicului pe internet.

Avocați, societatea civilă și judecători prezintă recomandările pentru îmbunătățirea paginilor web ale instituțiilor judiciare

Lucrând în grupuri mici, participanții au formulat și au prezentat propuneri concrete de îmbunătățire a informațiilor și a funcționalităților care vor face parte din paginile web judiciare modernizate. Printre cele mai solicitate modificări au fost adaptarea site-urilor la necesitățile persoanelor cu nevoi speciale, prin integrarea funcțiilor precum ajustarea culorilor, mărirea textului și motor simplificat de căutare.

Participanții au menționat despre necesitatea afișării conținutului pe site-uri în limba română, rusă și engleză. Alte solicitări s-au referit la includerea unei secțiuni de întrebări frecvente, în care să fie prezentate inclusiv politici și reglementări în vigoare, precum și a unei secțiuni dedicate informațiilor despre cariera judecătorilor pentru a spori transparența procesului de selecție a acestora.

Imprimare