Toate dosarele în instanțele de judecată sunt distribuite judecătorilor într-un mod aleatoriu și obiectiv prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), implementat în toate instanțele judecătorești din anul 2009. Adică, niciun judecător nu poate să influențeze sau să aleagă dosarele pe care le va examina. Judecătorii fac cunoștință cu materialele cauzei abia după ce PIGD-ul le repartizează. Cum are loc acest proces, aflați din articol.

Până ca un dosar să ajungă pe masa unui judecător, acesta parcurge mai multe etape. Mai întâi, cererea de chemare în judecată sau chiar dosarul (dacă e vorba despre cauze penale și contravenționale), este înregistrat în PIGD de o persoană responsabilă din instanță (de regulă din Direcția evidență și documentare procesuală), în ordinea în care a ajuns în instanța judecătorească.

Odată ce e înregistrată cererea (în PIGD), un angajat al instanței judecătorești extrage confirmarea că aceasta a fost inclus în sistem, precum și numărul atribuit și data înregistrării. Confirmarea înregistrării și fișa de repartizare a dosarului se anexează la dosar. Totodată, angajatul instanței apasă pe un buton, care asigură repartizarea automată a cauzelor. Astfel, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor atribuie cauza unui judecător din cei ce activează în instanță.

În instanțele judecătorești, unde judecătorii sunt specializați, dosarele se repartizează în funcție de categoria din care fac parte: civilă, penală sau contravențională. Important este că termenul de repartizare a unui dosar în PIGD nu trebuie să depășească 24 de ore de la depunerea acestuia în instanță.

Cum se decide dacă un dosar va fi examinat de un judecător sau altul?

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor repartizează dosarele de judecată în baza unei formule de calcul ce ține cont de mai multe aspecte, precum complexitatea unui dosar și eligibilitatea judecătorilor unei instanțe. PIGD-ul identifică dacă în instanță sunt complete specializate de judecători pentru categoria dosarului (civilă, penală, contravențională) și apreciază volumul de lucru al acestora, pentru a repartiza cauza într-un mod obiectiv. Astfel, un dosar nu va fi repartizat unui judecător care are, de exemplu, 20 de dosare în examinare, ci la un coleg de-al său, care are mai puține dosare și, respectiv, este eligibil pentru a examina o nouă cauză. Această practică contribuie la echilibrarea volumului de lucru între judecători.

De asemenea, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor exclude de la repartizare judecătorii unei instanțe dacă aceștia sunt în concediu, au fost recuzați de la examinarea dosarului în cauză din conflict de interese sau dacă au examinat deja acest dosar (de exemplu, în prima instanță). La fel, PIGD-ul ține cont de procedura de examinare – dacă este procedură în ordonanță, contencios administrativ, apel sau recurs.

Un alt aspect al distribuirii automatizate a dosarelor este sarcina deplină sau parțială a judecătorilor. După cum cunoaștem, președintele și vicepreședintele unei instanțe examinează mai puține dosare, pentru că îndeplinesc și funcții administrative. Prin urmare, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor le va repartiza mai puține cauze.

Există, de asemenea, situații când un dosar (distribuit deja aleatoriu) trebuie să fie redistribuit altui judecător. De exemplu, după ce a fost efectuată distribuirea aleatorie, judecătorul căruia i-a fost atribuit dosarul a solicitat abținerea sau a fost recuzat de la examinarea dosarului în cauză, sau dacă a fost transferat temporar să activeze în altă instanță sau dacă a fost promovat într-o altă funcție. Redistribuirea aleatorie se face doar prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, în baza unei încheieri motivate emise de către Președintele instanței judecătorești.

Judecătorii care sunt transferați temporar sau suspendați din funcție sunt blocați și nu au acces la sistem și, respectiv, nu sunt eligibili. Judecătorii care nu mai activează în instanță sunt excluși din Program. Blocarea judecătorului se face și în cazul în care acesta pleacă în concediu pe o perioadă mai lungă de 14 zile. Aceste acțiuni se fac pentru ca dosarele să fie examinate cât mai rapid posibil, iar deblocarea se face în ziua în care judecătorul se întoarce la serviciu.

Ulterior, după ce dosarele sunt distribuite și judecătorul poate începe examinarea cauzei, judecătorul vede, prin intermediul contului personal în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, dosarele ce i-au fost repartizate.

Odată cu implementarea sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, au fost create toate condițiile în instanțe pentru ca examinarea dosarelor de judecată să fie mai rapidă, eficientă și corectă. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că sistemul a exclus, pe cât este posibil, factorul uman, care, câteodată, poate fi subiectiv.

De asemenea, a dispărut și posibilitatea de a manipula repartizarea dosarelor de judecată. Prin urmare, repartizarea aleatorie a dosarelor de judecată se face într-un mod transparent și obiectiv. Mai multe detalii privind repartizarea dosarelor, găsiți în Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Imprimare