Reproiectarea și modernizarea paginilor web face parte dintr-un amplu efort de automatizare a instanțelor judecătorești din Moldova. Noile pagini web afișează în mod automat informația care în trecut nu era imediat accesibilă, iar în prezent este generată datorită funcționalităților îmbunătățite ale noului Program Integrat de Gestionare a Dosarelor, utilizat de instanțe pentru gestionarea dosarelor judiciare, din momentul înregistrării până la pronunțarea hotărârii de către judecător.În septembrie 2019, cu asistența tehnică din partea Programului pentru Justiție Transparentă, a fost finalizată modernizarea paginilor web pentru 19 instanțe judecătorești de fond și de apel din Moldova. Acum paginile web au interfețe îmbunătățite și funcționalități avansate și sunt accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere și auz.

Astfel, orice cetățean care depune o cerere de chemare în judecată poate deschide site-ul web pentru a verifica dacă cererea a fost admisă și cărui judecător a fost repartizată aceasta pentru examinare, etc. Mai mult, părțile litigante ale căror dosare deja se află în instanță, pot vedea graficul de examinare a acestor dosare și pot citi și descărca hotărârile și deciziile judecătorești. Căutarea pe site a devenit mai eficientă, deoarece acum ea este posibilă nu doar în textul site-ului, ci și în fișierele (în format MS Word sau PDF) din baza de date.

La fel de important este modul în care este afișată informația. Interfața prietenoasă utilizatorului și funcționalitățile de redactare a textelor, implementate în versiunile noi ale paginilor web, permit persoanelor cu nevoi speciale (cu deficiențe de vedere și auz) să modifice aspectul textului în funcție de necesitățile lor (de exemplu, să schimbe fontul și mărimea lui și să acomodeze accesibilitatea, contrastul și saturația culorilor). O altă caracteristică nouă a paginilor este sintetizatorul textului, care citește cu voce tot textul din pagină, făcând, astfel, informația despre activitatea instanțelor accesibilă tuturor persoanelor, inclusiv celor cu deficiențe de auz.

Anterior, Programul pentru Justiție Transparentă și-a oferit competențele în domeniul tehnic și IT pentru a acorda asistență la lansarea Portalului Instanțelor Naționale de Judecată, precum și a site-ului web a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și a Consiliului Superior al Magistraturii. Prin această asistență, Programul pentru Justiție Transparentă a sporit eficiența și transparența proceselor judiciare din Moldova.

Imprimare