Începând cu 1 ianuarie, sediile Judecătoriei Chișinău (Buiucani, Centru, Botanica, Rîșcani, Ciocana) sunt specializate, astfel încât fiecare instanță va examina un anumit tip de dosare. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Superior al Magistraturii din 27 noiembrie 2018. Specializarea sediilor a fost pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019. Citiți în articol cum s-a ajuns la această deciziei și cum sunt repartizați judecătorii.

Judecători specializați, concentrați într-un anumit sediu

În iulie 2016, a intrat în vigoare Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești a cărei scop este de a asigura calitate în procesul de înfăptuire a justiției, eficiență a sistemului judecătoresc, distribuirea echitabilă a sarcinilor între instanțele judecătorești, precum și creării premiselor pentru specializarea judecătorilor. Citiți aici ce trebuie să cunoașteți despre reforma instanțelor.

Începând cu 1 aprilie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis ca specializarea judecătorilor să se producă în trei instanțe-pilot – Judecătoriile Bălți, Buiucani și Rîșcani. Specializarea judecătorilor a avut loc în materie civilă, comercială și de contencios administrativ. La fel, au fost specializate complete de judecători în contencios administrativ și judecători pe cauze secrete, materie penală, instrucție și contravențională, inclusiv complet specializat pe cauze penale cu implicarea minorilor.

Ulterior, din ianuarie 2017, s-a decis extinderea specializării judecătorilor în toate sediile Judecătoriei Chișinău (Centru, Buiucani, Rîşcani, Botanica şi Ciocana). Iar la începutul acestui an, Consiliul Superior al Magistraturii a decis specializarea judecătorilor în insolvabilitate, în urma unor modificări la Codul de procedură civilă.

În același timp, Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești spune că unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat până 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta. Iar până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create vor avea mai multe sedii, sediul central al judecătoriei fiind sediul judecătoriei nou-create.

Cum vor fi repartizați judecătorii din instanța de la Chișinău?

Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca în cazul Judecătoriei Chișinău, judecătorii specializați pe un anumit domeniu trebuie să fie concentrați într-un sediu. Prin urmare, pentru ca dosarele să fie repartizate echilibrat către judecători, din punct de vedere al volumului muncii, în sediul Botanica, care este și sediul administrativ al instanței din capitală, vor fi concentrați 12 judecători specializați în materie de insolvabilitate.

La sediul Buiucani vor activa, din 1 ianuarie 2019, 38 judecători specializați în materie penală, sediul Centru – 70 judecători specializați în materie civilă, sediul Ciocana – 20 judecători specializați în materie contravențională̆ și în activitatea judecătorului de instrucție și sediul Rîșcani – 15 judecători specializați în materie de contencios administrativ. Astfel, dacă veți fi parte într-un dosar civil, va trebui să mergeți la sediul Centru, iar dacă va fi vorba de o cauză penală – la sediul Buiucani. În prezent, în sediile Judecătoriei Chișinău se examinează toate tipurile de dosare.

În același timp, vor trebui să fie efectuate modificări la Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pentru ca judecătorii de la un anumit sediu să primească dosarele în care sunt specializați.

Specializarea judecătorilor a fost impusă de necesitatea adaptării instanțelor judecătorești la evoluția dreptului. Și asta pentru că știința juridică devine din ce în ce mai vastă și complexă, iar societatea și justițiabilii cer din ce în ce mai mult profesionalism și eficiență̆ din partea judecătorilor. Specializarea judecătorului garantează̆ că acesta are cunoștințele și experiența necesare în domeniul său de competență. Iar cunoștințele aprofundate în domeniul juridic în cauză ale judecătorului favorizează̆ adoptarea unor decizii de o mai bună calitate.

Imprimare